Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że mieszkańcy Powiatu Jędrzejowskiego mogą nieodpłatnie wypożyczyć pulsoksymetry

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że mieszkańcy Powiatu Jędrzejowskiego mogą nieodpłatnie wypożyczyć pulsoksymetry

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że mieszkańcy Powiatu Jędrzejowskiego mogą nieodpłatnie wypożyczyć pulsoksymetry.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie otrzymało 30 sztuk pulsoksymetrów w ramach projektu pn. ,,Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Pulsoksymetr to elektroniczne urządzenie do tzw. saturacji, czyli określenia poziomu tlenu we krwi oraz pomiaru tętna. Obniżenie poziomu tlenu we krwi może być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących wypożyczania pulsoksymetra należy kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, ul. Okrzei 49B lub pod numerem telefonu 41 386 36 00 w godzinach:

Poniedziałek 7:30-16:30

Wtorek- Czwartek 7:30-15:30

Piątek- 7:30-14:30

Skip to content