Uchwała Nr XXIV/182/2021 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

Uchwała Nr XXIV/182/2021 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

Skip to content