AKTYWNY SAMORZĄD 2021 WNIOSKI

PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD

Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym
 i w dostępie do edukacji.

NABÓR WNIOSKÓW

Moduł I –  od 1 marca do 31 sierpnia 2021 roku

Moduł II –  od 1 marca do 31 marca 2021 roku

(rok akademicki/szkolny 2020/2021)

Moduł II –  od 13września do 10 października 2021 roku

(rok akademicki/szkolny 2021/2022)

Wnioski można składać w wersji papierowej (w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie ul. Okrzei 49 b, 28-300 Jędrzejów) oraz przez System Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/), dostęp do systemu SOW jest nieodpłatny.

MODUŁ I  – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

OBSZAR A – Likwidacja bariery transportowej

ZADANIE 1

Wniosek AS A1 2021

Załącznik Nr 1. Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 1

Załącznik Nr 2. Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik Nr 5 uzasadnienie wniosku

Załączniki do wniosku A1

ZADANIE A2, A3

Wniosek AS A 2-3 2021

Załącznik Nr 1 Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 2Z

ałącznik Nr 2 Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik Nr 5 uzasadnienie wniosku

Załączniki do wniosku A2, A3

ZADANIE 4

Wniosek AS A4 2021

Załącznik Nr 1. Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 4

Załącznik Nr 2. Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik Nr 5 uzasadnienie wniosku

Załączniki do wniosku A4

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

ZADANIE B1, B3, B4

Wniosek AS B 1-3-4 2021

Załącznik Nr 1 Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 1,3,4

Załącznik Nr 2. Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych-1

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik Nr 5 uzasadnienie wniosku

Załączniki do wniosku B1,3,4

ZADANIE B2

Wniosek AS B2 2021

Załącznik Nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik Nr 3 Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik Nr 4 uzasadnienie wniosku

Załącznik Nr 5 Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 2

Załączniki do wniosku B2

ZADANIE B5

Wniosek AS B5 2021

Załącznik Nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik Nr 3 Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik Nr 4 uzasadnienie wniosku

Załączniki do wniosku B5

OBSZAR C – Likwidacja barier w poruszaniu się

ZADANIE C1

Wniosek AS C1 2021

Załącznik Nr 1. Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 1

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych-1

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik Nr 5 uzasadnienie wniosku

Załączniki do wniosku C1

ZADANIE C2

Wniosek AS C2 2021

Załącznik Nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych-1

Załącznik Nr 3 Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik Nr 4 uzasadnienie wniosku

Załączniki do wniosku C2

ZADANIE C3

Wniosek AS C3 2021

Załącznik Nr 1 Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 3

Załącznik Nr 2 Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do

Załącznik Nr 2. Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych-1

Załącznik Nr 5 Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik Nr 6 uzasadnienie wniosku

Załączniki do wniosku C3

ZADANIE C4

Wniosek AS C4 2021

Załącznik Nr 1 oferta kosztorys _naprawa

Załącznik Nr 1 Propozycja (oferta) Kosztorys_C4

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych-1

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik Nr 5 uzasadnienie wniosku

Załączniki do wniosku C4

ZADANIE C5

Wniosek AS C5 2021

Załącznik Nr 1 Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadania 5

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych-1

Załącznik Nr 4 Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik Nr 5 uzasadnienie wniosku

Załączniki do wniosku C5

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek AS D 2021

Załącznik Nr 1. zaświadczenie złobek – przedszkole Obszar D

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych-1

Załącznik Nr 4 Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik Nr 5 uzasadnienie wniosku

Załączniki do wniosku D

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wniosek AS MII 2021

Załącznik 1 – Zaświadczenie z uczelni

Załącznik 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 4 – Oświadczenie o ilości semestrów

Załącznik 5 – Oświadczenie

Załączniki do wniosku Moduł II

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad

Dokumenty do pobrania:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotazowego programu Aktywny Samorząd w 2021 roku

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/   – link do programu

 

 

Skip to content