PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD – WNIOSKI 2022

PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD – WNIOSKI 2022

PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD

Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym
 i w dostępie do edukacji.

NABÓR WNIOSKÓW

Moduł I –  od 1 marca do 31 sierpnia 2022 roku

Moduł II –  od 1 marca do 31 marca 2022 roku

(rok akademicki/szkolny 2021/2022)

Moduł II –  od 10 września do 10 października 2022 roku

(rok akademicki/szkolny 2022/2023)

Wnioski można składać w wersji papierowej (w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie ul. Okrzei 49 b, 28-300 Jędrzejów)

oraz przez System Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/), dostęp do systemu SOW jest nieodpłatny.

MODUŁ I  – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

OBSZAR A – Likwidacja bariery transportowej

ZADANIE 1

Wniosek AS A1 (P) – 2022

Załącznik 1 -Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 1

Załącznik 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 4 – Oświadczenia

Załącznik 5 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki A1

ZADANIE A2, A3

Wniosek AS A2-3 (P) – 2022

Załącznik 1 – Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 2

Załącznik 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 4 – Oświadczenia

Załącznik 5 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki A2, A3

ZADANIE 4

Wniosek AS A4 (P) – 2022

Załącznik 1 – Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 4

Załącznik 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 4 – Oświadczenia

Załącznik 5 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki A4

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

ZADANIE B1, B3, B4

Wniosek AS B1-3-4 – 2022 (P)

AS-instrukcja-wypelniania-zaswiadczen-przez-lekarzy-okulistow-

Załącznik 1a – B1 zaświadczenie lekarskie (narząd ruchu)

Załącznik 1b – B1 zaświadczenie lekarskie (po 16 roku życia -wzrok)

Załącznik 1c – B1 zaświadczenie lekarskie (do 16 roku życia -wzrok)

Załącznik 1d – B1 zaświadczenie lekarskie (do 16 roku życia -niewid)

Załącznik 1e – B3 zaświadczenie lekarskie (narząd wzroku)

Załącznik 1f – B4 zaświadczenie lekarskie (narząd słuchu)

Załącznik 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 4 – Oświadczenia

Załącznik 5 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki B1,3,4

ZADANIE B2

Wniosek AS B2 (P) – 2022

Załącznik 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik 1a – B1 zaświadczenie lekarskie (narząd ruchu)

Załącznik 1b – B1 zaświadczenie lekarskie (po 16 roku życia -wzrok)

Załącznik 1c – B1 zaświadczenie lekarskie (do 16 roku życia -wzrok)

Załącznik 1d – B1 zaświadczenie lekarskie (do 16 roku życia -niewid)

Załącznik 1e – B3 zaświadczenie lekarskie (narząd wzroku)

Załącznik 1f – B4 zaświadczenie lekarskie (narząd słuchu)

Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenia

Załącznik 4 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki B 2

ZADANIE B5

Wniosek AS B5 – 2022 (P)

Załącznik 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenia

Załącznik 4 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki B 5

OBSZAR C – Likwidacja barier w poruszaniu się

ZADANIE C1

Wniosek AS C1 (P) – 2022

Załącznik 1 – Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 1

Załącznik 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 4 – Oświadczenia

Załącznik 5 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki C1

ZADANIE C2

Wniosek AS C2 (P) – 2022

Załącznik 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenia

Załącznik 4 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki C2

ZADANIE C3

Wniosek AS C3 (P) – 2022

Załącznik 1 – C3 zaświadczenie lekarskie

Załącznik 2 – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do zakupu protezy

Załącznik 3 – Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 5 – Oświadczenia

Załącznik 6 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki C3

ZADANIE C4

Wniosek AS C4 (P) – 2022

Załącznik 1 – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy

Załącznik 1 – oferta kosztorys _naprawa

Załącznik 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 4 – Oświadczenia

Załącznik 5 – Uzasadnienie wniosku

Załącznik 6 – C4 zaświadczenie lekarskie

Załączniki C4

ZADANIE C5

Wniosek AS C5 – 2022 (P)

Załącznik 1 – Zaświadczenie lekarskie C

5Załącznik 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 4 – Oświadczenia

Załącznik 5 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki C5

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek AS D (P) – 2022

Załącznik 1 – zaświadczenie złobek – przedszkole Obszar D

Załącznik 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 4 – Oświadczenia

Załącznik 5 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki D

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wniosek AS MII – 2022 (P)

Wykaz załączników Moduł II 2022

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad

Załącznik 1 – Zaświadczenie z uczelni

Załącznik 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 4 – Oświadczenie o ilości semestrów

Załącznik 5 – Oświadczenie

Dokumenty do pobrania:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-obowiazujace/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-programu/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/zasady-dotyczace-wyboru-dofinansowania-i-rozliczania-wnioskow-o-dofinansowanie/zasady-dotyczace-wyboru-dofinansowania-i-rozliczania-wnioskow-o-dofinansowanie-obowiazujace/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/

Skip to content