Rodzina zastępcza dzieli się na:

  • spokrewniona
  • niezawodowa
  • zawodowa,

Rodzinny dom dziecka

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. na terenie powiatu jędrzejowskeigo  funkcjonowały:

rodziny zastępcze, w których przebywało  dzieci, w tym:

  • rodziny spokrewnione z dzieckiem, w których przebywało 103 dzieci,
  • rodzin niezawodowych, w których przebywało  dzieci,
  • zawodowe rodziny zastępcze, w których przebywało   wychowanków.

rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywało w  dzieci,

 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało  wychowanków.

Dyżury pracowników  ds. rodzinnej pieczy zastępczej:

Informujemy, że w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, ul. Okrzei 49b, w każdy poniedziałek w godzinach   dyżur pełnią pracownicy ……………………………………

Skip to content