23 kwietnia 2024

Dostępne mieszkanie

Dostępne mieszkanie   Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Nabór wniosków prowadzony jest w […]
23 kwietnia 2024

Mieszkanie dla absolwenta

  Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 60 miesięcy – Chcesz rozpocząć samodzielne i niezależne życie po zakończeniu edukacji, ale nie masz własnego mieszkania? – Jesteś pełnoletnim absolwentem, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę? – Nie […]
1 marca 2024

WNIOSKI AKTYWNY SAMORZĄD 2024

    PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2024 Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym  i w dostępie do edukacji. NABÓR WNIOSKÓW Moduł I –  od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku Moduł II […]
24 października 2023

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Adresatami programu są: podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej. Pomoc finansowa w […]
Skip to content