3 marca 2021

AKTYWNY SAMORZĄD 2021 WNIOSKI

PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym  i w dostępie do edukacji. NABÓR WNIOSKÓW Moduł I –  od 1 marca do 31 sierpnia 2021 roku Moduł II –  od […]
5 listopada 2020

Wydłużony termin realizacji Modułu III

Przedłużony okres realizacji MODUŁU III Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV […]
10 kwietnia 2020

Bezpłatne telefoniczne dyżury psychologa i adwokata w kwietniu 2020 r.

INFORMACJA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego od dnia 1 stycznia 2020 r. realizowane są: BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i ADWOKATA W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog […]
9 kwietnia 2020

Nowy program PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy […]
Skip to content