WNIOSKI AKTYWNY SAMORZĄD 2019

Wniosek Moduł I

Obszar A Zadanie 1

1-Wniosek-AS-ON-pełnoletnia-P-1

2-Wniosek AS ON podopieczny (O)

3-Wkładka obszar A Zadanie nr 1,4-1

4-Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-os.

5-Oświadczenie-o-wysokości-dochodów

6- Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 1,4

7. Specyfikacja Zadanie A1,4

wykaz-dokumentów-A1

Obszar A Zadanie 2

1-Wniosek-AS-ON-pełnoletnia-P-1

2-Wkładka obszar A Zadanie nr 2,3

3-Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-os.

4-Oświadczenie-o-wysokości-dochodów

5-Zaświadczenie-lekarskie-Obszar-A-Zadanie-2-3

wykaz-dokumentów obszar A zadanie2

Obszar A Zadanie 3

1-Wniosek-AS-ON-pełnoletnia-P-1

2-Wkładka obszar A Zadanie nr 2,3

3-Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-os.

4-Oświadczenie-o-wysokości-dochodów

wykaz-dokumentów obszar A zadanie 3

Obszar A Zadanie 4

1-Wniosek-AS-ON-pełnoletnia-P-1

2-Wkładka obszar A Zadanie nr 1,4-1

3-Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-os.

4-Oświadczenie-o-wysokości-dochodów

5-Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 1,4

wykaz-dokumentów obszar A zadnie 4

Obszar B Zadanie 1

1-Wniosek-AS-ON-pełnoletnia-P-1

2- Wniosek AS ON podopieczny (O)

3- Wkładka obszar B Zadanie nr 1,3,4 i nr 2

4-Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-os.

5-Oświadczenie-o-wysokości-dochodów

6-Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 1,3

7. Specyfikacja Zadanie B 1

wykaz-dokumentów obszar B zadnie 1

Obszar B Zadanie 2

1-Wniosek-AS-ON-pełnoletnia-P-1

2-Wniosek AS ON podopieczny (O)

3-Wkładka obszar B Zadanie nr 1,3,4 i nr 2

4-Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-os.

5-Oświadczenie-o-wysokości-dochodów

Zaświadczenie-lekarskie-Obszar-B-Zadanie-2

wykaz-dokumentów obszar B zadanie 2

Obszar B Zadanie 3

1-Wniosek-AS-ON-pełnoletnia-P-1

2- Wkładka obszar B Zadanie nr 1,3,4 i nr 2

3-Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-os.

4-Oświadczenie-o-wysokości-dochodów

5- Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 1,3

6. Specyfikacja Zadanie B1,3,4

wykaz-dokumentów obszar B zadanie 3

Obszar B Zadanie 4

1-Wniosek-AS-ON-pełnoletnia-P-1

2- Wniosek AS ON podopieczny (O)

3-Wkładka obszar B Zadanie nr 1,3,4 i nr 2

4-Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-os.

5-Oświadczenie-o-wysokości-dochodów

6-Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 4

7. Specyfikacja Zadanie B1,3,4

wykaz-dokumentów obszar B zadanie 4

Obszar B Zadanie 5

1-Wniosek-AS-ON-pełnoletnia-P-1

2-Wniosek AS ON podopieczny (O)

3-Wkładka obszar B Zadanie nr 5

4-Oświadczenie-o-wysokości-dochodów

5-Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-os.

wykaz-dokumentów Obszar B zadanie 5

Obszar C Zadanie 1

1-Wniosek-AS-ON-pełnoletnia-P-1

2- Wniosek AS ON podopieczny (O)

3 -Wkładka do wniosku C1

4- Zaświadczenie lekarskie C1

5-Oświadczenie-o-wysokości-dochodów

6-Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-os.

wykaz do wniosku C1

Obszar C Zadanie 2

1-Wniosek-AS-ON-pełnoletnia-P-1

2-Wniosek AS ON podopieczny (O)

3-Wkładka obszar C Zadanie nr 2

4-Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-os.

5-Oświadczenie-o-wysokości-dochodów

wykaz-dokumentów obszar C zadanie 2

Obszar C Zadanie 3

1-Wniosek-AS-ON-pełnoletnia-P-1

wykaz-dokumentów obszar C zadanie 3

2-Wkładka obszar C Zadanie nr 3

3-Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 3 i 4

4-Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-os.

5-Oświadczenie-o-wysokości-dochodów

6- Kosztorys_C3

7-Wz_r_C3_O_proteza

Obszar C Zadanie 4

1-Wniosek-AS-ON-pełnoletnia-P-1

2-Wkładka obszar C Zadanie nr 4

3-Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 3 i 4

4-Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-os.

5-Oświadczenie-o-wysokości-dochodów

6_C4_K_Kosztorys_C4

7-Wz_r_C4_O_naprawa

wykaz-dokumentów obszar C zadanie 4

Obszar C Zadanie 5

1-Wniosek-AS-ON-pełnoletnia-P-1

2- Wniosek AS ON podopieczny (O)

3-Wkładka obszar C Zadanie 5

4-Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadania 5

5-Oświadczenie-o-wysokości-dochodów

6-Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-os.

wykaz-dokumentów obszar C zadanie 5

Obszar D

1-Wniosek-AS-ON-pełnoletnia-P-1

2-Wkładka obszar D

3-zaswiadczenie-zlobek-przedszkole-do0bb

4-Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-os.

5-Oświadczenie-o-wysokości-dochodów

wykaz-dokumentów obszar D

 

 

Wniosek Moduł II

1- Wniosek Aktywny samorząd Moduł II

2- Wkładka Moduł II

3- Zaświadczenie z uczelni

4- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych os.

5- Oświadczenie o wysokości dochodów

6- Oświadczenie o ilości semestrów

wykaz-dokumentów-1

Skip to content