Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

 

W dniu 25.06.2019 r. na okres od 17.07.2019 r. do 17.07.2023 r. zostali powołani członkowie  Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z § 2 ust 1 i 2 oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 26 czerwca 2018 r., został wybrany przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz na okres jednego roku.

Obecny skład Rady przedstawia się następująco:

Maria Barańska – Przewodniczący

Maria Mioduszewska – Pawlikowska – Wiceprzewodniczący

Marcin Pacholec – Sekretarz

Ewa Więckowska – Członek

Sylwia Mróz – Członek.

 

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content