1 lipca 2024

Bezpłatne dyżury psychologa i adwokata w lipcu 2024 r.

INFORMACJA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego realizowane są: BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i ADWOKATA W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom […]
30 kwietnia 2024

Bezpłatne dyżury psychologa i adwokata w maju 2024 r.

INFORMACJA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego realizowane są: BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i ADWOKATA W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom […]
9 kwietnia 2024

Zmiana terminu bezpłatnego dyżuru adwokata w kwietniu 2024 r.

INFORMACJA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, informuje, że ULEGA ZMIANIE TERMIN BEZPŁATNEGO DYŻURU ADWOKATA ZAMIAST 9 KWIETNIA 2024 R. adwokat będzie udzielał bezpłatnych porad osobom w kryzysie, doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, którzy są mieszkańcami naszego powiatu W DNIU 19 […]
27 marca 2024

Bezpłatne dyżury psychologa i adwokata w kwietniu 2024 r.

INFORMACJA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego realizowane są: BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i ADWOKATA W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom […]
Skip to content