30 kwietnia 2021

Bezpłatne dyżury specjalistów w maju 2021 r.

INFORMACJA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego realizowane są: BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i ADWOKATA W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom […]
1 kwietnia 2021

Bezpłatne dyżury psychologa i adwokata w kwietniu 2021 r.

INFORMACJA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego realizowane są: BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i ADWOKATA W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom […]
12 marca 2021

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r.

    O G  Ł O S Z E N I E Zarząd Powiatu w Jędrzejowie informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań stanowiących kompetencje Powiatu w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny […]
12 marca 2021

Efekty realizacji Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Jędrzejowskim w 2020 r.

EFEKTY PROWADZENIA POWIATOWEGO  PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE  W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM  w 2020 r. Prowadzenie Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc  w Rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym powiatowi do […]
Skip to content