Ogłoszenie o naborze do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie o naborze do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 16 maja  2019 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego ukazało się ogłoszenie Starosty Jędrzejowskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Organizacje pozarządowe, fundacje działające na terenie powiatu jędrzejowskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. 11-go Listopada 83, 28-300 Jędrzejów w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Ogłoszenie

Skip to content