WNIOSKI AKTYWNY SAMORZĄD 2023

PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD

Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym
 i w dostępie do edukacji.

NABÓR WNIOSKÓW

Moduł I –  od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

Moduł II –  od 1 marca do 31 marca 2023 roku

(semestr letni 2022/2023)

Moduł II –   do 10 października 2023 roku

(semestr zimowy 2023/2024)

Wnioski można składać w wersji papierowej (w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie ul. Okrzei 49 b, 28-300 Jędrzejów)

oraz przez System Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/), dostęp do systemu SOW jest nieodpłatny.

MODUŁ I  – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

OBSZAR A – Likwidacja bariery transportowej

ZADANIE 1

Wniosek AS A1 (P)-3

Załącznik 1 – Zaświadczenie lekarskie

Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenia

Załącznik 4 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki A1

Klauzula informacyjna

ZADANIE A2, A3

Wniosek AS A2-3 (P)

Załącznik 1 – Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 2

Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenia

Załącznik 4 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki A2, A3

Klauzula informacyjna

ZADANIE 4

Wniosek AS A4 (P)

Załącznik 1 – Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 4

Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenia

Załącznik 4 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki A4

Klauzula informacyjna

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

ZADANIE B1, B3, B4

Wniosek AS B1-3-4 (P)-1

AS-instrukcja-wypelniania-zaswiadczen-przez-lekarzy-okulistow-

Załącznik 1a – B1 zaświadczenie lekarskie (narząd ruchu)

Załącznik 1b – B1 zaświadczenie lekarskie (po 16 roku życia -wzrok)

Załącznik 1c – B1 zaświadczenie lekarskie (do 16 roku życia -wzrok)

Załącznik 1d – B1 zaświadczenie lekarskie (do 16 roku życia -niewid)

Załącznik 1e – B3 zaświadczenie lekarskie (narząd wzroku)

Załącznik 1f – B4 zaświadczenie lekarskie (narząd słuchu)

Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenia

Załącznik 4 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki B1, B3 i B4 – 2023 rok

Klauzula informacyjna

ZADANIE B2

Wniosek AS B2 (P)-1

Załącznik 1a – B1 zaświadczenie lekarskie (narząd ruchu)

Załącznik 1b – B1 zaświadczenie lekarskie (po 16 roku życia -wzrok)

Załącznik 1c – B1 zaświadczenie lekarskie (do 16 roku życia -wzrok)

Załącznik 1d – B1 zaświadczenie lekarskie (do 16 roku życia -niewid)

Załącznik 1e – B3 zaświadczenie lekarskie (narząd wzroku)

Załącznik 1f – B4 zaświadczenie lekarskie (narząd słuchu)

Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenia

Załącznik 4 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki B 2

Klauzula informacyjna

ZADANIE B5

Wniosek AS B5 (P)-2

Załącznik 1 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 2 – Oświadczenia

Załącznik 3 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki B 5

Klauzula informacyjna

OBSZAR C – Likwidacja barier w poruszaniu się

ZADANIE C1

Wniosek AS C1 (P)

Załącznik 1 – Zaświadczenie lekarskie

Obszar C Zadanie 1

Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenia

Załącznik 4 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki C1
Klauzula informacyjna

ZADANIE C2

Wniosek AS C2 (P)

Załącznik 1 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 2 – Oświadczenia

Załącznik 3 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki C2

Klauzula informacyjna

ZADANIE C3

Wniosek AS C3 (P)

Załącznik 1 – C3 zaświadczenie lekarskie

 Załącznik Nr 2 propozycja_specyfikacji_i_kosztorysu_C3_O

Załącznik 2a Specyfikacja_i_kosztorys_C3_K

Załącznik 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 4 – Oświadczenia

Załącznik 5 – Uzasadnienie wniosku

Załącznik 6 – Kosztorys_C3

Załączniki C3

Klauzula informacyjna

ZADANIE C4

Wniosek AS C4 (P)

Załącznik Nr 1 propozycja_specyfikacji_i_kosztorysu_C4_O

Załącznik 1a Specyfikacja_i_kosztorys_C4_K

Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenia

Załącznik 4 – Uzasadnienie wniosku

Załącznik 5 – C4 zaświadczenie lekarskie

Załączniki C4

Klauzula informacyjna

ZADANIE C5

Wniosek AS C5 (P)

Załącznik 1 – Zaświadczenie lekarskie C5

Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenia

Załącznik 4 – Uzasadnienie

Załączniki C5

Klauzula informacyjna

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek AS D (P) – 2022

Załącznik 1 – zaświadczenie złobek – przedszkole Obszar D

Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenia

Załącznik 4 – Uzasadnienie wniosku

Załączniki D

Klauzula informacyjna

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wniosek AS MII (P)

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad

Załącznik 1 – Zaświadczenie z uczelni

Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenie o ilości semestrów

Załącznik 4 – oświadczenie

Wykaz załączników Moduł II 2023

Klauzula informacyjna

Dokumenty do pobrania:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku

„Aktywny samorząd” – treść programu

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

Skip to content