WNIOSKI AKTYWNY SAMORZĄD 2024

 

 

PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2024

Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym
 i w dostępie do edukacji.

NABÓR WNIOSKÓW

Moduł I –  od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku

Moduł II –  od 1 marca do 31 marca 2024 roku  (semestr letni 2023/2024)

   do 10 października 2024 roku (semestr zimowy 2024/2025)

Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/), dostęp do systemu SOW jest nieodpłatny.

MODUŁ I  – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

OBSZAR A – Likwidacja bariery transportowej

ZADANIE 1

Wniosek AS A1 (P)-1

1. A1 Zaświadczenie lekarskie

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2024

3 . Oświadczenia

4. Uzasadnienie wniosku

5. Klauzula informacyjna 2024

Załączniki A1

Pelnomocnictwo_notarialne

Wyjasnienia_dot_ustalania_wysokosci_dochodu-1

ZADANIE A2, A3

Wniosek AS A2-3 (P)

1. Zaświadczenie lekarskie A2

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Oświadczenia

4. Uzasadnienie wniosku

5. Klauzula informacyjna 2024

Załączniki A2, A3

Wyjasnienia_dot_ustalania_wysokosci_dochodu-1

Pelnomocnictwo_notarialne

ZADANIE 4

Wniosek AS A4

1. Zaświadczenie A4

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Oświadczenia

4. Uzasadnienie wniosku

5. Klauzula informacyjna 2024

Załączniki A4

Wyjasnienia_dot_ustalania_wysokosci_dochodu-1

Pelnomocnictwo_notarialne

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

ZADANIE B1, B3, B4

Wniosek AS B1-3-4

1a – B1(narząd ruchu) zaświadczenie lekarskie

1b – B1(wzrok – inne schorzenia niż 04-O po 16 roku życia – lub niewidomi)

1c – B1(wzrok – do 16 roku życia)

1d – B1(wzrok – niewidome dzieci do 16 roku życia)

1e – B3 (wzrok – umiarkowany inne schorzenia niż 04-O)

1f – B4 (narząd słuchu)

2 .Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Oświadczenia

4. Uzasadnienie wniosku

5. Klauzula informacyjna 2024

AS-instrukcja-wypelniania-zaswiadczen-przez-lekarzy-okulistow-

Załączniki B1, B3 i B4 – 2024 rok

Wyjasnienia_dot_ustalania_wysokosci_dochodu-1

Pelnomocnictwo_notarialne

ZADANIE B2

Wniosek AS B2

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

2. Oświadczenia

3. Uzasadnienie wniosku

4. Klauzula informacyjna 2024

Załączniki B 2

Wyjasnienia_dot_ustalania_wysokosci_dochodu-1

Pelnomocnictwo_notarialne

ZADANIE B5

Wniosek AS B5 (P)-1

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

2. Oświadczenia

3. Uzasadnienie wniosku

4. Klauzula informacyjna 2024

Załączniki B 5

Wyjasnienia_dot_ustalania_wysokosci_dochodu-1

Pelnomocnictwo_notarialne

OBSZAR C – Likwidacja barier w poruszaniu się

ZADANIE C1

Wniosek AS C1 (P)-1

1. Zaświadczenie lekarskie C1

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Oświadczenia

4. Uzasadnienie wniosku

5. Klauzula informacyjna 2024

Załączniki C1

Wyjasnienia_dot_ustalania_wysokosci_dochodu-1

Pelnomocnictwo_notarialne

ZADANIE C2

Wniosek AS C2 (P)

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

2. Oświadczenia

3. Uzasadnienie wniosku

4. Klauzula informacyjna 2024

Załączniki C2

Wyjasnienia_dot_ustalania_wysokosci_dochodu-1

Pelnomocnictwo_notarialne

ZADANIE C3

Wniosek AS C3 (P)

1. C3 zaświadczenie lekarskie

2. Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do zakupu protezy — kopia

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

4. Oświadczenia

5. Uzasadnienie wniosku

6. Klauzula informacyjna 2024

Załączniki C3

Wyjasnienia_dot_ustalania_wysokosci_dochodu-1

Pelnomocnictwo_notarialne

ZADANIE C4

Wniosek AS C4 (P)

1. oferta kosztorys _naprawa

1a. Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Oświadczenia

4. Uzasadnienie wniosku

5. C4 zaświadczenie lekarskie

6. Klauzula informacyjna 2024

Załączniki C4

Wyjasnienia_dot_ustalania_wysokosci_dochodu-1

Pelnomocnictwo_notarialne

ZADANIE C5

Wniosek AS C5 (P)

1. Zaświadczenie lekarskie C5

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Oświadczenia

4. Uzasadnienie wniosku

5. Klauzula informacyjna 2024

Załączniki C5

Wyjasnienia_dot_ustalania_wysokosci_dochodu-1

Pelnomocnictwo_notarialne

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek AS D (P)

1. Zaświadczenie żłobek – przedszkole Obszar D (1)

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Oświadczenia

4. Uzasadnienie wniosku

5. Klauzula informacyjna

Załączniki D

Wyjasnienia_dot_ustalania_wysokosci_dochodu-1

Pelnomocnictwo_notarialne

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wniosek AS MII (P)-11

1. Zaświadczenie z uczelni

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Oświadczenie o ilości semestrów

4 . Oświadczenie

5. Klauzula informacyjna 2024

Wykaz załączników Moduł II 2024

Wyjasnienia_dot_ustalania_wysokosci_dochodu-1

Pelnomocnictwo_notarialne

Dokumenty do pobrania:

Program Aktywny Samorząd

Kierunki_dzialan_oraz_warunki_brzegowe_w_2024_roku_2(6)

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Skip to content