1 lipca 2024

Bezpłatne dyżury psychologa i adwokata w lipcu 2024 r.

INFORMACJA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego realizowane są: BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i ADWOKATA W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom […]
3 czerwca 2024

Bezpłatne dyżury psychologa i adwokata w czerwcu 2024 r.

INFORMACJA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego realizowane są: BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i ADWOKATA W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom […]
6 maja 2024

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc Domową

INFORMACJA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejowie informuje, że od dnia 24 kwietnia 2024 r. jest realizowany POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO–EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ Program jest przeznaczony dla osób stosujących przemoc z terenu wszystkich gmin Powiatu Jędrzejowskiego. Jest on realizowany […]
30 kwietnia 2024

Bezpłatne dyżury psychologa i adwokata w maju 2024 r.

INFORMACJA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego realizowane są: BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i ADWOKATA W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom […]
Skip to content